Få forbedret komfort og sikkerhed – skift støddæmpere

Måske tænker du ikke på hvor stor betydning støddæmperne på din bil har for både din kørekomfort og din sikkerhed. Alt for mange biler kører rundt med nedslidte støddæmpere og fjedre. Det kan være fatalt ved en opbremsning og giver i det hele taget dækkene et dårligt vejgreb. Her kommer vi ind på hvad støddæmpernes funktion er og hvorfor det er vigtigt at vedligeholde eller skifte din bils støddæmpere.

Hvorfor skal støddæmpere skiftes?

Det er nødvendigt at skifte bilens støddæmpere, fordi de bliver nedslidte. Det foregår gradvist og langsomt, så det er svært at opdage. Ofte tilpasser man som billist sin måde at køre på i forhold til støddæmpernes gradvise forringelse. Det gør man uden overhovedet at være bevist om det. Når støddæmperne i en bil nedslides påvirkes både fjedre, dæk og de øvrige mekaniske dele. Det er dog meget vigtigt at man vedligeholder sin bil og undgår forringede støddæmpere. Det påvirker nemlig sikkerheden under kørslen. En realistisk vurdering er, at op mod halvdelen af de biler, som kører på de danske veje, har støddæmpere, der er enten beskadigede eller for nedslidte.

Hvorfor er nedslidte støddæmpere farlige?

Dårlige støddæmpere reducerer bilens stabilitet under kørslen og mindsker vejgrebet. Det kan især være et problem, når bilen skal rundt i et sving. Et andet væsentligt problem med defekte eller slidte støddæmpere er, at de forøger bilens bremselængde. Ved en hastighed på 80 km pr. time kan det dreje sig om hele 2 til 3 meter. Det kan være fatale meter, hvis uheldet er ude. Både for dig selv og for en eventuel blød trafikkant du skal bremse op for for at undgå en påkørsel.

Støddæmpere og fjedre arbejder sammen

En ting man skal være opmærksom på er, at bilens støddæmpere samarbejder med bilens fjedre for at holde bilens dæk på vejen. Det vil sige, at det ikke kun er støddæmperne, man skal holde øje med, men ligeledes fjedrene. Er de nedslidte, er der risiko for, at de svigter og dermed øger presset på støddæmperne. Derfor er det vigtigt at skifte støddæmpere og fjedre i samme omgang. De skal altid skiftes parvis, det vil sige, at begge fortil skal skiftes på samme tid og begge bagtil skal skiftes på samme tid.

Støddæmpernes funktion

Støddæmperne er ganske enkelt en afgørende faktor for, at din bil kan køre stabilt og sikkert på vejen. De er kernen i din bils affjedringssystem. Støddæmperne er der for at opfange ujævnheder i vejbelægningen og reducere de vibrationer, der er under kørslen. Støddæmperne kontrollerer de bevægelser, der er i fjedrene og mindsker sammentrækninger med mere. Det er takket være dem, at bilens dæk kan holde kontakt med vejen hele tiden og uanset kørselsforhold. Hvis bilen jævnligt mistede kontakten med vejbanen kunne det resultere i aquaplaning samt forøget bremselængde og uhensigtsmæssig og ujævn slidtage på dækkene.

Fjedrenes funktion

Når en bil er i bevægelse, er det kompliceret og meget svært at kontrollere de kræfter, som udvikles. Kræfterne bevæger sig nemlig om flere forskellige akser. De fjedre, som er en del af bilens affjedringssystem, har til formål at optage trykkene fra vejbanen. Fjedrene skal også støtte bilens vægt. Takket være fjedrene kan bilen uanset vejens forhold bevare den rette holdning. Da fjedrene ustandselig udsættes for slidtage på grund af de sammentrykninger og tilbagespring, der foregår under en kørsel, er det utrolig vigtigt, at de vedligeholdes og udskiftes efter behov. Det er nemlig meget uhensigtsmæssigt, hvis de mister deres elasticitet. Når fjedrene er i brug vil de gradvist miste evnen til at trække sig sammen. Derfor er brugte fjedre længere end nye. Fjedre skal ligesom støddæmpere skiftes parvis ellers kan det skade bilens ligevægt og stabilitet.